Kurs rozszerzony pierwszej pomocy

Informacje o kursie:

Obejmuje wszystkie niezbędne aspekty udzielania pierwszej pomocy.  Program zawiera dodatkowo trudniejsze elementy, z jakimi kursanci mogą się spotkać ratując ofiary wypadków komunikacyjnych. Kurs Rozszerzony daje gwarancję praktycznego i teoretycznego opanowania wszystkich niezbędnych laikowi zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Od uczestników Kursu Rozszerzonego nie jest wymagane wcześniejsze ukończenie Kursu Podstawowego.

Szkolenie obejmuje 12 godzin dydaktycznych.

Spełniamy wymagania:

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Cena szkolenia

od 130 zł

Zaufali nam:

Szczegóły kursu: