Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)

Informacje o kursie:

Szkolenie zgodne z obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Obejmuje zabiegi mające na celu pomoc poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia i innych sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy. 

Celem szkolenia jest:
– zdobycie umiejętności praktycznego udzielania pomocy w najczęstszych zdarzeniach w życiu codziennym oraz w pracy
– prawidłowego prowadzenia resuscytacji
– postępowania w zakrztuszeniu, urazach i nagłych stanach chorobowych
– Poznanie zasad bezpieczeństwa

Forma kursu oraz sposób przekazywania wiedzy jest przystępny i zrozumiały dla każdego uczestnika.

Spełniamy wymagania:

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Cena szkolenia

od 80 zł

Zaufali nam:

Szczegóły kursu: