Kurs instruktora pierwszej pomocy

Informacje o kursie:

Oferowany przez firmę Green Way kurs instruktora pierwszej pomocy jest kursem nadającym uprawnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu Pierwszej Pomocy.

Szkolenie organizowane jest na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 styczna 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.186).

Kurs bazuje na podstawie aktualnych  wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji i kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Osoba która ukończyła kurs i zaliczyła egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymuje świadectwo uprawniające do samodzielnego przeprowadzania szkoleń
z zakresu pierwszej pomocy.

Szkolenie możemy przeprowadzić w dowolnym miejscu i terminie wyznaczonym przez klienta.

Spełniamy wymagania:

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Cena szkolenia

880 zł

Zaufali nam:

Szczegóły kursu: