Kurs dla nauczycieli - do edb

Informacje o kursie:

Oferowany przez naszą firmę kurs jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2009r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie jest realizowane na podstawie przyjętego ramowego planu określającego zakres wiedzy i umiejętności, jaki nasi kursanci posiądą w trakcie trwania kursu.
Szkolenie realizowane jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych i trwa 30h dydaktycznych.

Kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Kursant, który zaliczył egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymuje zaświadczenie ważne przez 5 lat od dnia egzaminu.

Spełniamy wymagania:

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Cena szkolenia

od 300 zł

Zaufali nam:

Szczegóły kursu: