Kurs dla firm i instytucji

Informacje o kursie:

Oferujemy profesjonalne szkolenia w zakresie pierwszej pomocy i ratownictwa dla pracowników małych i dużych firm, zakładów przemysłowych, instytucji państwowych, oświaty oraz placówek ochrony zdrowia

W ciągu 10 godzin dydaktycznych omawiane są główne tematy związane z BLS, czyli podstawowymi zabiegami ratującymi życie u dorosłych. Celem szkolenia z pierwszej pomocy jest prawidłowe rozpoznanie, sprawne reagowanie w stanach zagrożenia życia oraz opanowanie uczucia strachu i niepewności przy udzielaniu pomocy poszkodowanemu

Szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych.

Kurs pierwszej pomocy może odbywać się na terenie zakładu pracy, firmy czy instytucji!

Spełniamy wymagania:

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Cena szkolenia

od 160 zł

Zaufali nam:

Szczegóły kursu: