Recertyfikacja kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)

Informacje o kursie:

Program kursu przypominającego (recertyfikacji) KPP w większości pokrywa się z programem pełnego szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W przypadku recertyfikacji zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie ćwiczeń i symulacji. Szkolenie ma na celu odświeżenie wiadomości i umiejętności z zakresu kursu KPP oraz przygotowuje do zdania egzaminu.

Szkolenia dla grup zorganizowanych prowadzimy w każdej części Polski, w sprawie ustalenia terminu i szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny.

Spełniamy wymagania:

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Cena szkolenia

300 zł

Zaufali nam:

Szczegóły kursu: