Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)

Informacje o kursie:

Oferowany przez GREEN WAY- Placówkę Kształcenia Ustawicznego – Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest zaawansowanym kursem z dziedziny Ratownictwa Medycznego pozwalającym na uzyskanie tytułu „Ratownika” w świetle Ustawy o Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego i tym samym uzyskać najwyższy możliwy stopień wyszkolenia w zakresie ratownictwa dostępny dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych od momentu wypadku do czasu przekazania poszkodowanych jednostkom ochrony zdrowia. Uczestnicy kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego.

Szkolenie skierowane jest do:

  • PSP – Państwowa Straż Pożarna
  • OSP – Ochotnicza Straż Pożarna
  • WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • GOPR – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • TOPR – Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • Policji
  • Wojska Polskiego
  • Straży Miejskiej
  • innych grup oraz osób które mają obowiązek lub dobrowolnie chcą odbyć tego typu szkolenie

Kursy organizowane są również w formie niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta. Zdobędziesz umiejętności ratownicze na międzynarodowym poziomie!

Spełniamy wymagania:

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Cena szkolenia

800 zł

Zaufali nam:

Szczegóły kursu: