Kursy pierwszej pomocy oraz Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Uczymy realnie pomagać

Kilka słów o nas

Jesteśmy Placówką Kształcenia Ustawicznego organizującą profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej BLS ALS dla wielu instytucji, podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych. Jako Centrum szkoleniowe posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o numerze: 2.06/00072/2010.

Szkolenia adresujemy szczególnie do:
– funkcjonariuszy służb publicznych, mundurowych, administracyjnych
– kadry zarządzającej i kierowniczej w firmach i zakładach pracy
– uczniów szkół na każdym szczeblu edukacji
– nauczycieli i kadry pedagogicznej
– żołnierzy WP
– pracowników firm ochrony osób i mienia
– osób pracujących w warunkach szczególnie narażonych na urazy i wypadki
– ratowników wodnych
– wszystkich osób pragnących podnosić swoje kwalifikacje w zakresie ratowania życia
home-slider.jpg

Kursy KPP

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)
Recertyfikacja kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)

Kursy pierwszej pomocy

Kurs podstawowej pierwszej pomocy
Kurs rozszerzony pierwszej pomocy
Kurs instruktora pierwszej pomocy
Kurs dla nauczycieli - do edb
Kurs pierwszej pomocy dla placówek oświatowych
Kurs dla firm i instytucji
Symulacje zdarzeń dla WOPR
Kurs pierwszej pomocy dla instruktorów jazdy konnej

Aktualności

Spełniamy wymagania

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zaufali nam: